شرح رویه‌های بازگرداندن کالا

شرکت ارگ سیستم آپادانا

رویه‌های بازگرداندن کالا

شما عزیزان میتوانید قبل از مرجوع کردن کالا با مسئول مربوطه تماس بگیرید و در صورت نبودن هیچ مانه ای کالا را مرجوع بفرمائید. توجه بفرمائید که هزینه ی ارسال کالای مرجوعی بر عهده ی مشتری می باشد.