شرح انواع رویه‌های ارسال کالا

شرکت ارگ سیستم آپادانا

روش‌های ارسال

ارسال محصولات به خواست مشتری صورت میگیرد.
برای ارسال چه اینکه از طرف ما باشد و چه اینکه ارسال وسیله ی نقلیه برای حمل نقل از سوی خود مشتری باشد امکان پذیر است. ما برای ارسال دستگاه ها و متریال تلاش کرده ایم که کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیر را برای شما انتخاب کنیم.